Adamantine Arrow Titler

Hver orden har sitt eget rang-system, med ledere og nestledere og offisielle titler og jobber. Får å oppnå disse trenger man vanligvis Status innenfor Ordenen. De følgende er de vanligste titlene som Adamantine Arrow bruker:

Talon: Bakkesoldat, nylig innlemmet. Menig. Krever ikke noe Status.
Banner Warden: Har som jobb å passe på en kabal eller lignende gruppe. Offisiell Livvakt. Krever Status 1
First Talon: Sersjant, har små grupper mages han leder i felten. Organiserer oppdrag. Krever Status 2
Tunderbolt Guardian: Læremester som skal trene andre innen sitt felt. Krever Status 3
Adamant Sage: Generalen, den som koordinerer og organiserer de lokale Arrows. Krever Status 4

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License