Aristarchos

Path: Obrimos
Order: Seers of the Throne
Ministry: Paternoster

Info: En eldre herremann som kontrollerte folkemengder ved hjelp av televangelisme og falsk tro, og som jobbet hardt for å forhindre kataklysmenfra å bli en realitet. Fanget blant annet to shepherds for å finne ut hvordan å blokkere signalet som ble sendt ut. Ble til slutt tatt livet av via snikmord.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License