Artemis

Path: Thyrsus
Order: Seers of the Throne
Legacy: The Daksha

Info: Snikete Seer som sto bak et komplott om å forgifte mana-tilførselen til viktige magikere slik at man kunne kontrollere dem via manaen deres. Brukte måneånder som undersåtter, galskapsenergier som ammunisjon og et suppekjøkken som skalkesjul, og klarte nesten å ta over hele Guardians of the Veil før noen fant ut hva som foregikk og fikk stoppet planen, selv om den medsammensvorne Seeren Lucretzia kome seg unna.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License