Austere

En Sinister tradisjon med magikere som prøver å redde verden ved å gjøre den om til et perfekt maskineri, et urverk som ikke blir forstyrret av kjærlighet, empati, etikk og medmenneskelighet. De selv prøver å oppnå dette idealet ved å bytte ut kroppsdeler med magisk maskineri, og ved å utvikle evnen til å inkorporere apparater og objekter i egen kropp direkte. Utfører ofte forferdelige mord og lemlestelser for å "forbedre" befolkningen, og for å bevise for seg selv at de selv ikke har noen empati. Kjente medlemmer er Moriarty og Guildenstern.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License