Banishers

Heksebrennere, Banishers er folk som har magiske krefter men ikke liker det. De tror at all magi er ondskap, at den ødelegger verden eller er en manifestasjon av djevelens verk. De prøver å utrydde alle andre magikere, brenner bøker og biblioteker med tylleformularer, og knuser magiske amuletter og tryllestaver. De håper de kan fjerne all magi fra verden, og dermed bli kvitt sine egne krefter.

Kjente Banishers:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License