Blaine Halliwell

Bebrillet og engasjert ung kvinne, som håper å beskytte andre fra å bli kidnappet av romvesener slik hun selv ble. Virker som un er en leder-figur i gruppen med banishers som kaller seg "The Translators".

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License