Cikala Matos Rapporter

Jeg klarer ikke å holde meg lengre. Titlene på akkurat denne sida kommer absolutt ikke til å være veldig in character lengre.
- Tore S. S.

For å få ukenummeret referatet er fra (utifra begynnelsen av klubbsaga) så tar man tallet i adresselinja og trekker fra én. Referatet med nummeret 1 er teknisk sett fra session 0 og 0,5.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License