Concilium

Den vanlige verden har ikke evnen til å forstå eller takle problemene som magikere opplever. Du kan ikke anmelde noen til politiet for å ha kastet en ildkule på kona di, og du kan ikke få en megler til å taksere en hellig kilde med mana for å bestemme hvor mange tryllestaver den er verd i bytte.

Derfor har en skjult organisasjon oppstått, Conciliumet, en regjering av og for magikere. De har sin egen grunnlov, sitt eget råd av ledere, og sine egne skikker og tradisjoner. Her kan man komme for å be om hjelp, for å oppnå upartisk megling i krangler, og her kan man anmelde tyverier og lovbrudd av en magisk sort. Alene er man sårbar, men i et fellesskap er man sterkere, så de fleste foretrekker å delta i Concilium-systemet.

Det blir styrt av et råd på fem til seks rådsmedlemmer, der en av dem er offisiell leder av rådet: Hierarken. Det er rådets oppgave å tolke loven, gjøre bestemmelser i saker folk bringer til dem, og generelt prøve å organisere et samfunn av selv-sentrerte folk med kosmiske krefter. Dette blir ofte som å prøve å gjete en gruppe katter, så ikke alle råd er like suksessfulle.

Rådet utpeker også Provoster, personlige sekretærer til hvert rådsmedlem, som blant annet tar de generelle bestemmelsene til rådet og setter dem ut i live.

Sentinels fungerer som en slags politisjef eller sheriff blant magikerne, de etterforsker lovbrudd og fanger den skyldige.

Heralden er den offisielle talsmannen for rådet, en slags pressesekretær, som bringer beskjeder rundt blant alle magikerne, særlig til og fra rådet. I tilegg holder de litt oversikt over hva som skjer, og senior-heralden er ansvarlig for meldemslisten til consiliumet.


I begynnelsen av sagaen ble Las Vegas styrt av Hierarken Ramses, men etter hans mord ble posisjonen overtatt av Curunir. Hun regjerer nå sammen med sine felles rådsmedlemmer Metatron, Fulcanelli, Stochastic og Kasparov. Deres Provoster er Iago, Midas, Boothby Odin og Coyote

Sentinelene er Atropos, Horatio og Maleficent, mens Heraldene er Elvis, Indra og Coin (tidligere Siren, før hennes eksil)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License