Echo Walkers

En skummel gruppe med Sinistre religiøse fanatikere som tror at de kan oppnå innsikt ved å skade og maltraktere sjelene til folk. Dette skal visstnok gi dem informasjon om de engle-aktige vesnene som kom før menneskeheten, og la Echo Walkers lære å bli som disse Ancients i kropp og sinn.

Echo_Walkers.gif?y=0&x=150
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License