Fiender

Det er mange grupper med fiender der ute, faksjoner og organisasjoner med onde hensikter og korrupt etikk. De største og mest kjente er:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License