Forces

Forces er den typen magi som kontrollerer lys, varme, elektrisitet, magnetisme, og alle slags naturkrefter. Kaste ildkuler, få lyn til å slå ned, eller forandre et tv-signal faller alle inn under Forces, sammen med vind og vær. En magiker som kan Forces magi kan kontrollere alle disse kreftene, og tvinge dem til å adlyde seg.

forcesarcana.gif

Eksempler på trylleformler du kan utføre dersom du kan Forces, avhengig av ferdighetsnivået ditt:

Initiate

 • Se magi
 • Flytte varme, samle eller spre den
 • Flytte lys, samle eller spre det
 • Flytte lyd, samle eller spre det
 • Se i mørket
 • Høre lyder utenfor menneskelig hørbar rekkevidde (sonar, hundefløyter, etc)
 • Høre og forstå radiosignaler, sendinger fra et trådløst modem, og lignende

Apprentice

 • Øke eller senke temperaturen i et område
 • Øke eller senke intensiteten på en lyskilde
 • Øke eller senke volumet på en lydkilde
 • Flytte elektrisitet, få strøm fra stikkontakt til å hpååe ut og treffe noen
 • Flytte ild rundt omkring, så et bål til å bli en søyle, få en stearinslysflamme til å hoppe over på en finger
 • Bøye lys rundt et objekt så det blir helt usynlig
 • Fokusere all kinetisk kraft fra et engrep inn på et lite punkt, gjør skaden om fra Bashing til Lethal
 • Kapre et radiosignal og sende det du vil istedenfor
 • Få en Armor Rating vet å opprette et kraftfelt rundt deg selv

Disciple

 • Få lyn til å slå ned fra himmelen
 • Gjøre elektrisitet sterkere eller svakere, øke eller senke volt og ampere.
 • Gjøre ild større eller mindre, varmere eller kjøligere
 • Skape lys fra ingenting, eller fjerne lys helt
 • Gjøre deg selv usynlig
 • Skape lyd fra ingenting, eller fjerne lyd helt
 • Telekinetisk løfte eller flytte objekter på avstand
 • Angripe noen med telekinetisk kraft, som gir Bashing skade
 • Bøy banen til et projektil, som et pistolskudd, så det går en annen vei

Adept

 • Gjør deg selv super-rask
 • Forandre været til noe som kan oppstå normalt i området, og som ikke er katastrofalt i størrelse
 • Øke eller senke farten til et objekt. Få en bil til å stanse momentant, eller få en vogn til å trille raskere
 • Øke friksjonen på noen så mye at å bevege seg gjennom luften gir dem skader
 • Levitere deg selv
 • Kaste lyn
 • Forandre en type energi til en annen, lyd til lys, ild til elektrisitet, etc
 • Telekinetisk flytte eller løfte et levende vesen på avstand

Master

 • Skape katastrofale værforandringer, som å lage en tornado eller tsunami
 • Bli usynlig, og slippe å konsentrere seg for å opprettholde det
 • Forandre retningen til tyngdekraften
 • Skape sollys, som teller som faktisk sollys mot vampyrer og lingnende vesen
 • Skape et lokalt jordskjelv
 • Generere en EMP puls som skader alt elektronisk utstyr i området
 • Ødelegge en kilde til radioaktiv stråling
 • Fly
 • Øke eller senke tyngdekraften i området
 • Fylle et område med radioaktiv stråling
 • Stoppe pistolkuler i midt i løse lufta
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License