Free Council

Dette er ordenen for de som kjemper for frihet, likhet og brorskap. De som mener at demokrati og likeverd burde regjere, istedenfor korrupte systemer og tyrannier. De har sett seg lei på et dominerende hierarki, der den mektigste tvinger sine ordre på de under med makt. De vil ha avstemninger, fjerne alt hemmelighetskremmeriet og avtalene gjort mellom rike folk på mørke bakgrom.

De er nyskapere, kunstnere, revolusjonærer og idealister. Hvem trenger å henge seg opp i fortiden, og hvordan folk "alltid" har gjort noe, når vi ser med våre egne øyne at verden utvikler seg videre hele tiden, og gammel kunnskap blir gjort irrelevant av nye oppdagelser. Det er folkene i Free Council som har pionert teknologisk bruk av magi, som finner nye metoder og teknikker, som skaper og innoverer. De bruker finner magi i alt menneskene skaper, fra populærkultur til kunst til vitenskap.

Menneskenes gjøremål er vidunderlige, og alle som prøver å undertrykke andre er fiender.

Titlene til Ordenen

FreeCouncilTransparent.gif

Free Council medlemmer i settingen:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License