Free Council Titler

Hver Orden har sitt eget rang-system, med ledere og nestledere og offisielle titler og jobber. Får å oppnå disse trenger man vanligvis Status innenfor Ordenen. Free Council er litt annerledes, i og med at de ikke har et hierarki, og ikke har absolutte ledere. Dette vil si at titlene deres er noe som utdeles via avstemning, og Status representerer hvor mye de andre medlemmene respekterer deg. Jo mer status, jo mer sannsynlig at folk stemmer på deg. De følgende er de vanligste titlene som Free Council bruker:

Voter: Alle i ordenen som har rett til å stemme. Alle med Status 1 teller her.
Host: En som tilbyr eget sted som møtested for ordenen. Dette er vanligvis en midlertidig tittel, og den gir Status 2.
Emissary: Utsending, budbringer,mellom ordenen og omverdenen. Offisiell talsmann. Passende for Status 1 til 3
Minuteman: Mages som er villige til å gå i kamp når ordenen trenger dem, uansett vanlig jobb. Passende for Status 1 til 3
Citizen Agent: Spesial-styrker, agenter, hemmelige oppdrag, leger, hackere, soldater, etc. Passende for Status 2 til 4
Strategos: Utnevnt ekspert og person med ansvar over ETT felt. Valgt ved avstemning. Passende for Status 3 til 5
Syndic: Ordstyrer, organiserer debatter, forklarer hva som skjer i politikken, holder avstemninger. Passende for Status 1 til 5

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License