From Kage's Journal

Dette er en samling deler av Spillerkarakteren Kage sin dagbok. mer spesifikt de delene av den som handler om det han gjør for Magiker samfunnet i Las Vegas. (altså med andre ord referat)


En del cliffhangere gjør det litt ekkelt på noen plasser og det var en stund siden spilling på et par når jeg skrev dem, så de kunne sikkert vært bedre. Men.. det er ihvertfall en liten oppsummering.. om veldig in-character.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License