Guardian of the Veil Titler

Hver orden har sitt eget rang-system, med ledere og nestledere og offisielle titler og jobber. Får å oppnå disse trenger man vanligvis Status innenfor Ordenen. De følgende er de vanligste titlene som Guardians of the Veil bruker:

Cultor: Forfatter av kulter, den som skriver konspirasjoner. Krever Status 1
Emissary: Forteller omverdenen hva ordenen har bestemt seg for, og tar beskjeder tilbake. Krever Status 1
Interfector: Bøddel, ukjent, maske-kledd agent utenfor loven. Blir møtt med mistillit og hat. Krever Status 2
Susceptor: Spesialtagentene, ut på oppdrag. James Bond, infiltratorer, hemmelige agenter. Krever Status 3
Epopt: Organiserer hvem som gjør hva og når, bestemmer også over lokale kultene og slikt. Krever Status 4

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License