Guildenstern

Path: Obrimos
Order: Guardians of the Veil
Tittel: Emissary

Utseende:
Info: Er talsmann for de lokale Guardians, og er ekspert på å bruke falske identiteter. Filmfanatiker med hjemmekinoanlegg. Også ufrivillig medlem i The Austere. Ble lurt til å initiere seg som ung novise og har ikke klart å kurere seg selv ennå. Blir ofte sett på med mistanke, og er fremdeles lavest på rangs-stigen etter flere tiår med trofast tjeneste.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License