Hekken

Den merkelige verdenen som de fortapte har tilgang på, via portaler som kan oppstå i speil og døråpninger og lignende. En verden lik den mørkeste skogen i et Grimm-eventyr, en uendelig stor skog fylt med tornekratt og skumle monstre, der man helst ikke bør gå av stien og hvor man skal være forsiktig med å love noe som helst. Flere av de lokale magikerne har vært her i forskjellige sammenhenger, fra Fox som ble dratt igjennom et speil og måtte slåss med et fugle-aktig beist til Mato som endte opp med å gå fra Nevada til Glasgow på tre timer mens han vandret veiene gjennom dette stedet. Det var fra et sted dypt, dypt inne i denne verdenen at Jarod flyktet fra når han ankom Vegas, og det var her de fortape flyktet til når de trodde verden var i ferd med å gå under.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License