John Dee

Path: Mastigos
Order: Silver Ladder

Utseende: Med et langt hvitt skjegg som er så tynt at det nesten ser ut som røyk skulle du tro han var en skrøpelig mann, men langt ifra. Riktignok går han nesten alltid i lange robes og rituellt utstyr, men han nekter å la noe så triviellt som alder sakke farten sin.
Info: Har brukt en livstid på å klassifisere ånder, og har skrevet mange bøker om emnet. Nå prøver han bare å tvinge åndene til å passe inn i klassifiseringssystemet sitt, i et forsøk på å dempe kaoset i den immaterielle verden. Prøver å bygge en diplomatisk bro mellom magikere og den spirituelle verden, og har opprettet et stort sanctum for nettopp denne typen aktivitet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License