Left Handed Traditions

Det finnes mange okkulte tradisjoner, trossystemer og ideologier. De gruppene og ideene som blir sett på som grunnleggende kriminelle eller umoralske, de som er stikk i strid med de magiske lover og menneskelig rettskaffenhet, kalles Venstrehendte Tradisjoner (etter det latinske for venstre: "Sinister" ). Dette er en generell kategori over alle typer magikere som resten av samfunnet ser på som kriminelle og umoralske, og omfavner mange andre grupper. For eksempel, både Tremere- og Scelestus-magikere teller som Venstrehendte Magikere.

Andre kjente venstrehendte grupper er Dommedagsklokkens Kult, the Austere som vil gjøre mennesker om til perfekte uemosjonelle maskiner, Echo Walkers som bruker uskyldige ofre for å kommunisere med Englene, og Logofagene som ødelegger kunnskap for å oppnå personlig makt, men det er mange, mange korrupte folk og organisasjoner der ute.

Det skal også sies at folk og trossystemer kan lett bli stemplet som venstrehendte av resten av magikerne selv om de ikke nødvendigvis er så veldig onde eller kriminelle, ganske enkelt fordi folk har misoppfatninger, personlige vendettaer, fordommer eller ganske enkelt ikke liker den typen person.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License