Legat Webson

Den diplomatiske utsendingen, sammen med Sparrowspell, fra de Fortapte, visstnok ekspert i å få to parter til å kommunisere og oppnå samarbeid på fredelig vis. Hadde som jobb å ordne med en samarbeidsavtale mellom Conciliumet og The Diamond Gang, men drev i all hemmelighet på med å sabotere hele avtalen fra starten av. Det viste seg at han holdt på med å påkalle demoner, men når han ble avslørt mistet han kontrollen og ble tilintetgjort når demonen Ybalashi kom seg fri og fikk manifestere fritt på jorden.

npc
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License