Lex Magica

Lex Magica er de magiske lovene og består av 5 hovedforskrifter: Hemmelighold, Anerkjennelse, Beskyttelse, Hybris og Strid. Enkelte Concilium og Ordener har egne tilleggsforskrifter dersom de finner det nødvendig eller passende.

Forskriftene er ikke en samling lover satt i steim, men en serie med presedenser som er satt siden Atlantiske tider.

Forskriftene om Hemmelighold


.

Forskriftene om Anerkjennelse


.

Forskriftene om Beskyttelse


.

Forskriftene om Hybris


.

Forskriftene om Strid


.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License