The Lich King of Vegas

Path: Moros
Orden: Mysterium
Legacy: Tremere Lich

Info: Det har opptrådd flere Tremere i Las Vegas opp gjennom årene, og spillerne har selv støtt på flere av dem, fra de som lurte folk til å gamble fra seg sjelen sin til manageren for popgruppa Exelente, men alle disse har vært undersåtter. Lærlinger. Mesteren deres, den lokale kongen av Tremere, har alltid holdt seg skjult. Et kriminelt geni som har visst bedre enn å opptre offentlig eller begå sine egne lovbrudd, en mann som alltid lar sine ansatte gjøre groarbeidet mens han holder seg selv vekk fra etterforskende politi og magikere.

Men idet apokalypsen truet med å utrydde hele byen ville ikke denne typen taktikk hjelpe ham, og det er ikk mange steder i verden du kan være trygg som Lich med mindre du har hatt tid til å forberede et skjulested. Så med en mokstabeliv deadline og panikk over å overleve tok han en siste utvei: Han forkledde seg som en av de fortapte og gikk i eksil med dem inn i Hekken, og slo seg ned i Las Vagrants som en av handelsfolkene. Med seg tok han over hundre sjeler som hans undersåtter og lærlinger hadde samlet for ham over mange år. Som en av de beste alkymistene i landet var det lett for ham å opptre med sin egen salgsbod.

Til slutt ble han funnet, stoppet og forvist til Dødsriket.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License