Loki

Path: Acanthus
Order: Seers of the Throne

Utseende:
Info: En manipulativ og utspekulert mann som liker å stå i skul og sette folk opp mot hverandre, som skaper kaos og splittelse for å svekke et sammfunn fra innsiden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License