Lucretzia

Path: Ukjent
Order: Seers of the Throne

Info: Samarbeidet med Artemis i planen for å ta over sinnene til de lokale magikerne, men kjlarte å komme seg unne i siste sekund.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License