Mastigos

Også kjent som "plagens vei", Mastigos er der kontrollerende og dominerende folk har en tendens til å ende opp. Sterke personligheter, manipulatorer, regelryttere, løgnere og renkesmeder graviterer til dette valget, men det gjør også menneskekjennere, psykologer, terapeuter, kartleggere, folk som liker orden, og de som bryr seg om sine medmennesker og prøver å forstå dem. De konfronterer sine egne problemer, sine egne indre demoner, og er ofte de som utøver mer selvkontroll enn de fleste andre. De bestemmer over seg selv, og ingen andre. Selvråderett er deres høyeste mål.

De blir ofte forbundet med demoner, metallet jern, og med smien der malm blir til nyttige redskaper. Deres element er tomrommet mellom de fire andre elementene, og mange påstår at Mastigos er en vei gjennom et helvete av dine egne mareritt og frykter.

Medlemmer av denne vei kalles "Warlocks", og har mye lettere for å mestre Space og Mind magi enn noe annet, og til gjengjeld har de vanskeligst for å lære Matter magi.

Mastigos.gif

Mastigoser i settingen:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License