Matter

Matter er magien som omhandler livløs materie. Alt fra stein til diamanter faller under matter, fra gråstein i fjellet til gull i en giftering. Alkymien i å forandre glass til bly finnes her, eller å omforme en trestamme til en stol. En magiker som kan matter magi kan forandre materie som hun selv vil, lage nye legeringer eller forme skulpturer av de merkeligste materialer.

matterarcana.gif

Eksempler på trylleformler du kan utføre dersom du kan Matter, avhengig av ferdighetsnivået ditt:

Initiate

 • Se magi
 • Forandre et objekts evne til å lede elektrisitet
 • Forstå bruksområdet til et objekt med bevegelige deler
 • Finne et materiale i området. Se om det er, for eksempel, gull i rommet, eller platinum, eller treverk, eller vin. Kan også brukes til å finne et spesifikt objekt, så man slipper å miste bilnøklene eller brillene.
 • Finne ut hvilke stoffer et objekt er laget av, pluss vekt og materialtetthet
 • Finne hemmelige rom og åpninger i et objekt eller rom

Apprentice

 • Finjustere et våpen eller redskap, så man får ekstra terning av å rulle 9 når man bruker det, akkurat som å rulle 10
 • Forme en væske. Gjelder også damp og regn. Få havet til å dele seg, forme bensinen til en søyle, lage en korridor gjennom regnværet, osv.
 • Forandre en vanlig væske til en annen. Vann til vin, eplesider til bensin.
 • Gjøre et objekt gjennomsiktig, eller fjerne gjennomsiktighet fra et objekt
 • Gi deg selv en Armor Rating ved at materien rundt deg beskytter. Luften former en "pute", våpen blir mindre treffsikre.

Disciple

 • Gjøre et objekt mer eller mindre solid. Papir blir sterkt som stål, mens jern blir mykt som papp.
 • Gjøre et våpen "Armor Piercing"
 • Gi en maskin funksjoner fra en annen maskin
 • Gjøre et materiale mykt og formbart for en liten stund, så det kan forandres på
 • Reparere et objekt så det blir som om det aldri har vært ødelagt
 • Gjøre en type normal solid materiale til en annen. Granitt til glass, gummidekk til sjokolade

Adept

 • Øke eller senke funksjonaliteten til en maskin, gi eller fjern terninger på å bruke det. Øke eller senke farten til en motor.
 • Ødelegge normal materie, rive det fra hverandre atom for atom. Det slutter å eksistere.
 • Gjøre noe flytende solid, eller noe solid flytende
 • Forandre formen til et objekt. Gjøre et sverd om til et skjold, eller en stol om til et bord
 • Forme luft og gass som man selv vil
 • Gjøre en gass om til en annen
 • Gjøre et stoff om til et verdifult stoff, eller omvendt

Master

 • Gjøre et objekt større eller mindre
 • Ødelegge ekstraordinært materiale, som magiske objekter og overnaturlige legeringer
 • Smi magiske stoffer
 • Gjøre gasser om til væsker eller solid stoff, og omvendt
 • Lage et objekt ut av ingenting
 • Gjøre et objekt selv-reparerende
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License