Michael Knight

Path: Thyrsus
Order: Silver Ladder
Tittel: Claviger

Utseende:
Info: Bruktbilselger som tar utrolig godt vare på bilene sine, snakker med dem og sørger for at de har det bra. Han er generelt veldig flink til å kommandere alt slags utstyr, men liker maskiner best, serlig biler.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License