Mind

Mind er magien som omhandler tanker og følelser. Intelligens, kommunikasjon, språk, hallusinasjoner og tankekraft ligger alle under mind, og en magiker som er kompetent innenfor denne typen kraft kan kontrollere tankene til andre, skrive om minnene deres og generelt gjøre som smartere eller dummere som man selv ønsker. Nesten alt innenfor et menneskesinn kan bli kontrollert av mind, fra religiøs overbevisning til barndomsminner til selve personligheten din, akkurat som at alle verdens språk og måter å kommunisere på hører hjemme her, sammen med alle former for følelser or ideer.

mindarcana.gif

Eksempler på trylleformler du kan utføre dersom du kan Mind, avhengig av ferdighetsnivået ditt:

Initiate

 • Se magi
 • Se følelsene til noen
 • Tenke to ting samtidig. Gjøre to mental tasks til samme tid.
 • Sanse alle former for bevissthet i området, og hva slags de er

Apprentice

 • Forandre egen aura, så det ser ut som om du har andre følelser enn du egentlig besitter
 • Gi telepatisk kommando til enkle vesener, som øgler og insekter og fisk, få dem til å gjøre enkle ting for deg
 • Projisere en følelse på noen. Få dem til å bli redd, sint, kåt, glad, eller hva som helst
 • Få folk til å overse deg, så du blir nesten ubemerkelig
 • Beskytt dine egne tanker fra å bli påvirket med magi
 • Gi andre et veldig godt førsteinntrykk av deg
 • Lukk av deler av minnene dine, så du ikke husker dem akkurat nå
 • Gi deg selv en Armor Rating, ved at alle som ser deg oppfatter det som om du er litt lenger unna enn du egentlig er
 • Sende begrensede telepatiske beskjeder til noen

Disciple

 • Øke en av dine egne Mentale eller Sosiale Attributter (Intelligence, Wits, Resolve, Presence, Manipulation eller Composure)
 • Gi telepatiske kommandoer til de fleste dyr, men ikke primater
 • Få noen til å tro du selv er en annen person
 • Gjøre tre mental tasks samtidig
 • Angripe noen psykisk, gi dem Bashing skade
 • Kontrollere egen søvnsyklus helt og fullt, og egne drømmer
 • Oppnå to-veis telepati med noen
 • Forstå og snakke alle verdens språk

Adept

 • Øke eller senke en sosial eller mental attributt hos noen andre
 • Midlertidig fjerne eller omskrive minnene til noen
 • Lese alle minnene til noen
 • Mentalt gå inn i drømmene til noen
 • Skape falske sanseinntrykk til noen, få dem til å hallusinere
 • Ha en ut av kroppen opplevelse, sende tankene dine ut på reise uten ditt fysiske legeme
 • Angripe noen mentalt, og gi dem Lethal skade
 • Øke mer enn en av dine mentale eller sosiale attributes om gangen
 • Gi telepatiske kommandoer til andre mennesker

Master

 • Lage telepatisk kontakt mellom flere mennesker samtidig, opprette et nettverk mellom mange sinn
 • Sende sinnet ditt inn i noen andre, og ta over kroppen deres
 • Totalt mentalt dominere noen andre, få dem til å adlyde deg
 • Permanent omskrive personligheten og minnene til noen
 • Sende tankene dine ut på reise til åndeverdenen, uten den fysiske kroppen din
 • Skape en ny bevissthet, en kunstig intelligens. Denne kan bindes til en ny kropp eller et objekt
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License