Mr Nibble

Et merkelig vesen man møtte i Las Vagrants: En gigantisk edderkopp med fire fysiske bein og fire immeterielle, gjennomsiktige bein. Gikk med flosshatt, briller og stresskoffert, og var meget høflig. Tilbød sine tjenester til de som var villige til å betale: Han kunne fjerne folks skjebne, slik at de ble kvitt forbannelser, profetier, løftebrudd og ble vanskeligere å påvirke med skjebnemagi. Til gjengjeld ville han veldig gjerne ha tak i litt magisk frukt fra toppen av et tre, hvor det desverre bodde et fugle-aktig vesen som hadde en tendens til å spise edderkopper. Flere av spillerne benyttet seg av tilbudet, og Mr. Nibble gjorde en utmerket jobb med å spise opp skjebnene deres.

npc
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License