Mysterium

Dette er ordenen for folk som mener at kunnskap er makt, som mener at man bør bevare visdom og det skrevne ord. De er professorer og akademikere, arkeologer og utforskere, vitenskapsmenn og eksperimentelle okkultister. De utforsker gamle ruiner i farlige jungler, oppretter gigantiske biblioteker og samlinger av magiske objekter, bruker årevis på å utforme nye typer trylleformularer, og utgir avhanglinger om alle mulige slags overnaturlige ting de har funnet ut ting om.

Mysterium er stedet for folk som vil vite ting, men også for de som mener at man må bevise at man er klar for den makten dette innebærer. All kunnskapen de har samlet er ikke tilgjengelig til hvem som helst, og det er mange nivåer med sikkerhetsklarering som finnes. Jo høyere man stiger i den intrikate initiasjons-professen deres, jo mer av det farlige og det forbudte får man tilgang til.

Her er mennesker som lærer, som opplevel, og mest av alt bevarer. De håper at ved å ta vare på all kunnskap vil vi kunne overvinne alle problemer vi måtte møte i denne verden.

Rang-systemet til Ordenen

MysteriumTransparent.gif

Mysterium medlemmer i settingen:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License