Mysterium Titler

Hver Orden har sitt eget rang-system, med ledere og nestledere og offisielle titler og jobber. Får å oppnå disse trenger man vanligvis Status innenfor Ordenen. De følgende er de vanligste titlene som Mysterium bruker:

Aquisitor: Skaffer items og bøker sleepers har, fra hvelv, samlinger, museer og ruiner. Tyver. Krever Status 1
Censor: Fjerner kunnskap og items andre mages har, som de ikke burde ha, ifølge mysterium. Krever Status 1
Savant: Professor innen sitt felt. Ansvarlig for å kunne ting, bevare sin kunnskap, stille til rådighet. Krever Status 2
Curator: Sjefen for mysteriumet sitt bibliotek/magisamling, Atheanaeumet. Krever Status 3

I tilegg til disse så har Mysterium en lang tradisjon med nivåer av innlemmelse. Idet man lærer mer kan man stige i gradene, og få tilgang til fler og fler av hemmelighetene til Ordenen. Dermed kan man se hvor "viktig" noen er i Ordenen ved å vite hvilken rang de har klart å oppnå så langt. Dette er noe ALLE medlemmene av Mysterium har, uansett hvilke jobber og titler de har. De forskjellige gradene er:

Neokoros Inferior: Nettop blitt med i ordenen, men ikke blitt inlemmet i indre sirkler. Student. Ingen dotter i Status.
Neokoros Superior: Har bidratt med noe til Ordenen, og blitt innlemmet som ordentlig medlem. Student som har bestått eksamen. Karakteren har Status 1.
Daudachos Inferior: Har bevist man er kompetent og blitt flink, har oppnådd en Bachelor-grad eller lignende, studieveileder, de som gjør ting. Karakteren har Status 2.
Daudachos Superior:
Hierophant: Personen er nå en lokal ekspert, har bidratt masse, og bevist at han kan jobbe hardt og oppnå resultater. Omtrent som å ha avlagt en Doktorgrad. Karakteren har Status 4
Hierophant Superior: Innerste mester, lar andre styre de verdslige ting og utfører egne, mer avanserte studier. Karakteren har Status 5.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License