Obrimos

Også kjent som "de mektiges vei", Obrimos er der folk med sterke overbevisninger har en tendens til å ende opp. Dedikerte, idealistiske, planleggende, selvsikre, utadvendte folk graviterer til dette valget, men det gjør også fanatiske, aggresive, stolte, hubris-fylte mennesker. De har innsett at de er en del av noe større en seg selv, hvorvidt det er en religion, en nasjon, et folkeslag eller bare et kosmos uten grenser. De har overbevisninger og engasjement, men ingenting bestemmer i hvilken retning de bestemmer seg for å bruke det.

De blir ofte forbundet med engler, med metallet gull, og med de enorme kreftene i universet. Søyler av ild og lyn som knuser alt det rører. Deres element er ild, og mange påstår at Obrimos er en vei gjennom himmelriket, eller den Platoske idé-verdenen der alle definisjoner kommer fra.

Medlemmer av denne vei kalles for "Theurgists", og har mye lettere for å mestre Forces og Prime magi enn noe annet, og til gjengjeld har de vanskeligst for å lære Death magi.

Obrimos.gif

Obrimoser i settingen:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License