Octopus

Path: Thyrsus
Order: Free Council
Tittel: Citizen Agent

Utseende: Ingen vet helt sikkert. Det forandrer seg mellom hver gang man møtes.
Info: Anarkist, trøbbelmaker, og ekspert i å infiltrere enhver organisasjon og å komme seg usett og ubemerket forbi all slags sikkerhet og vakthold. Mener at folk alt for lett fanges i rutiner, undertrykking og selv-ødeleggende apati fordi livene deres er greie nok. Jobber for å livne til ting slik at folk aktiviseres, og overmakta mister grepet og slutter å tyrannisere mannen i gata.

Ettersøkt, med stor dusør utlovet for den som kalarer å fange ham. Eller henne. Octopus er også en mester i forkledning og selv-forvandling, så ingen er helt sikker….

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License