Ozy

Path: Moros
Order:

Utseende:
Info: Jobber på byplanleggingskontoret, er kompetent Geomancer, og prøver å forstå seg på denne byen som alltid er i forandring.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License