Paths

I "Mage: The Awakening" finnes det fem "Paths", veier til innsikt, fem måter å oppnå magi på. De fem er:

Alle magikere tilhører en av de fem, ut ifra hvem de er, og hva slags personlighet de har. Hver path er knyttet til forskjellige symboler, historier, myter, og energies, og alle medlemmene har et par ting til felles med hverandre. Å velge en path til karakteren din er ganske viktig, siden det forteller hvordan han er hun oppnår sine overnaturlige evner, og sier litt om hva slags person det er. Men Path er ikke nødvendigvis det som definerer karakteren mest: Den sier bare hva man har naturlig anlegg for, og hvilke symboler og redskaper man har mest knytning til.

(Dersom man vil kan man sammenligne dette med å velge rase i D&D)

Ifølge gammel overtro og legender ble de fem Paths grunnlagt for tusenvis av år siden av de myteomspunne Oraklene. I tiden da magien først forsvant fra verden holt menneskene på å glemme alt av fantasi, kreativitet, inspirasjon og magi. Derforbestemte de seg for å bygge de fem Vakttårnene, for å vise menneskeheten veien til innsikt og opplysning. De som binder seg til et slikt tårn blir en "Mage", en magiker, og om de som hadde bundet seg til samme tårn ble det sagt at de gikk samme "Path" til visdom og makt, derav navnet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License