Phillip LaGia

Lederen for en gruppe Banishers som skjulte seg blant en skuespillertrupp som holdt forestillinger om 1920-tallets mafiavirksomhet. De hadde kartlagt magikerenes virksomhet i Las Vegas de site 3 månedene før de slo til og angrep Concilium.

Phillip og de 2 gjenværende i truppen hans er foreløpig i Conciliumets varetekt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License