Project Orpheus

En mystisk organisasjon, muligens statsdrevet, som bedriver underfundig research. De har bedrevet ymse aktiviteter, som å kidnappe spøkelser, operere på dem, putte dem i reaktorer og lage maskiner som kan duplisere evnene deres. De har også tydeligvis funnet en metode for å bringe tilbake døde folk, ihvertfall delvis, og har generelt sett involvert seg i litt av hvert i lokalmiljøet. Så langt har deres Nevada Sites #3 og #2 blitt funnet og utforsket grundig, og så langt er man ikke kommet så meget lenger i å finne ut hva det er de egentlig bedriver. Det har nylig blitt erklært av Stars at Orpheus er i en eller annen slags allianse med The Shepherds, men det gjenstår å se om dette er sant, og i såfall hva slags samarbeid det dreier seg om.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License