Queen of Hearts

Path: Obrimos
Order: Silver Ladder
Tittel: Factotum

Utseende:
Info: Dedikert og aggressiv når det kommer til sakene hennes, med en god sans for humor og ganske leken, men bare når hun tillater seg det. Er fokusert på å opprettholde Rettferdighet, Lov, Orden, og alle slike ting som hindrer lederne i et samfunn fra å bli tyranner. Hun jobber for å forhindre overgrep, gjerne ved å vite nøyaktig hva folk har lov til og ikke. Tror på ideen om at rettsystemet skal bringe et bedre samfunn.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License