Scelesti

Scelestus-magikere, også kjent som Nephandi, er folk som tilber Abyssen, makten som prøver å viske ut all magi og spise universet. Noen tror de kan kontrollere denne onde makten, andre tror de klarer å bare bruke så mye de trenger for å oppnå noe godt, mens andre faktisk tror på Abyssen sine løgner og gjør oppdrag for den i vår verden, åpner portaler og korrumperer andre mennesker. De er blant de værste, mest umoralske menneskene i verden, og jobber aktivt for at hele vårt kosmos skal gå under.

Scelestus.gif?y=0&x=150

Kjente Scelestuser:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License