Seers Of The Throne

Der Pentagram-magikerne kjemper mot de onde kreftene som kontrollerer universet og prøver å undertrykke menneskeheten er Seers of the Throne tjenerne til disse kreftene. De jobber for å underkaste seg alle andre, kontrollere regjeringer fra skyggene, og generelt opprettholde verden som den er nå. De prøver å hindre alle andre fra å få magiske krefter, for da vil de evnene Seers besitter være så mye mer kraftige i sammenligning. De er fangevokterne, skyggemennene som sitter på mørke bakrom og bestemmer hvordan verden skal fungere, og som prøver å få alle andre til å adlyde seg. De hemmelige mesterene i verden.

SeersoftheThroneTransparent.gif

Kjente Seers of The Throne:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License