Silver Ladder Titler

Hver Orden har sitt eget rang-system, med ledere og nestledere og offisielle titler og jobber. Får å oppnå disse trenger man vanligvis Status innenfor Ordenen. De følgende er de vanligste titlene som Silver Ladder bruker:

Acolyte: Tjener, nybegynner, utfører oppgaver og ærender for de høyere oppe. Dette krever ingen Status
Factotum: Advokat. Utdannet i de magiske lover, snakker i Consilium saker. Dette krever Status 2
Lictor: Omvandrende dommer og etterforsker,HØYESTE instans av Dom for Silver Ladder. Dette Krever Status 2
Claviger: Diplomat, utsending, PR-ansvarlig, ambassadør, samkjører Ordenen innad også. Dette krever Status 3
Deacon: Lokale lederen av Silver Ladder. Den folk adlyder, toppen av pyramiden. Dette krever Status 4

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License