Soulfire

Path: Obrimos
Faction: Scelesti

Info: En tidligere elev av Kages mentor som mange år tilbake dedikerte seg til mørkemaktene. Hadde lett i flere år etter en magisk amulett som mesteren skjulte ene og alene for å sørge for at Soulfire ikke fikk tak i den. Før han klarte å stikke av med amuletten ble han drept i en gigantisk bileksplosjon, men en abyss-generert dobbeltgjenger klarte å overleve og utføre diverse ugangn i lengre tid etterpå, helt til den ble tilintetgjort den også.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License