Spirit

Spirit er magien som påvirker åndeverdenen, som finner tapte sjeler, som lar deg krysse over til den immaterielle verden, og som forholder seg til eksorsismer og all slags kommandering av åndene i verden. Alle dyr, alle objekter, alle hus og biler, alle skoger og trær, alt har en ånd i seg. Åndeverdenen er full av inkarnasjoner av konsepter og vesener, og Spirit er magien som lar deg oppfatte denne skjulte verdenen, forstå vesnene der og kommandere dem til å adlyde. Den lar deg kontrollere og påvirke den spirituelle delen av universet direkte.

spiritarcana.gif

Eksempler på trylleformler du kan utføre dersom du kan Spirit, avhengig av ferdighetsnivået ditt:

Initiate

 • Se magi
 • Hviske til ånden i et redskap, så det blir enklere å bruke. Gir en terningbonus på bruken
 • Se om det er en ånd som har besatt et fysisk vesen
 • Se, høre og snakke med ånder, og forstå språket deres

Apprentice

 • Gi deg selv en Armor Rating, ved å veve åndelige energier rundt deg som avverger angrep
 • Gi deg selv evnen til å ta på og fysisk påvirke ånder i vår verden
 • Påkalle ånder som er i vår verden, enten en spesifikk ånd, en spesiell type eller kategori, eller den som er nermest
 • Se gjennom barrieren mellom vår verden og åndeverdenen
 • Forsterke eller degradere barrieren mellom den materielle verden og åndeverdenen, men bare på et sted som er en mana-kilde
 • Lage en beholder for en sjel

Disciple

 • Få en ånd til å adlyde en enkel kommando
 • Tvinge en ånd som har besatt noen til å forlate kroppen den er i
 • Binde deg til en ånd, som da blir din Familiar
 • Påkalle en ånd, uansett om den er i vår verden eller sin egen
 • Skade en ånd direkte, som gir den Bashing skade
 • Beskytte deg selv mot åndelige krefter og magier
 • Kunne fysisk påvirke ting i åndeverdenen direkte
 • Helbrede sårene til en ånd
 • Binde en sjel tilbake til personen den tilhører
 • Vekke ånden i et objekt, så den blir bevisst og aktiv. Den kan kommuniseres med, og kan nå påvirke ånder og spøkelser og andre immaterielle ting
 • Åpne en portal til åndeverdenen

Adept

 • Binde en ånd i et objekt, som deretter lar deg bruke åndens makter og krefter
 • Binde en ånd til en lokasjon i den materielle verden, så den ikke kan forlate det stedet
 • Binde en ånd til noen andre, så den blir deres Familiar
 • Man kan lage et objekt som kan oppbevare Essens, åndelig energi
 • Man kan flytte essens til og fra en kilde, en ånd, eller noe som kan oppbevare Essens
 • Binde en ånd til å beskytte og vokte over en person, et sted eller en ting.
 • Tvinge en ånd til å besette en person eller dyr, og ta over kroppen deres
 • Stige inn i åndeverdenen uten en portal

Master

 • Tvinge en ånd til å materialisere seg, bli solid
 • Styrke eller svekke barrieren mellom vår verden og åndeverdenen, uansett hvor du er
 • Forandre evnene og naturen til en ånd
 • Gjøre deg selv til en leder av en faksjon i åndeverdenen, slik at andre ånder ser deg som en autoritetsperson
 • Skape et palass i åndeverdenen av ren spirituell energi
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License