Steder

Her fører vi opp viktige steder etterhvert som de dukker opp. Hvis noen har et Sanctum, et hjemsted, en stambar eller lignende som man har lyst til å detaljere, eller man finner hemmelige palass under gatene, eller viktige kontorer og firmalokaler, alt skal vi prøve å få plass til her.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License