Stratosphere

Et ganske høyt tårn som tilhører kasino-hotellet ved siden av, og som blir brukt som det offisielle hovedkvarteret til Free Council, der flere av møtene og avstemningene blir avholdt. Er teknisk sett Sanctumet til The Big Kahuna. For å vite mer om stedet kan man se HER.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License