Sugar

Path: Moros
Legacy: Tremere Liches

Info: En ganske kroppsfokusert ung kvinne som jobbet sammen med Incubus for å drive Last Chance Casino, der hun nøt det å ha penger, innflytelse og massevis av ofre som kom til henne for å bli utnyttet. Hun likte å bruke utseendet sitt maksimalt, og gikk vanligvis rundt i ganske avslørende røde designerkjoler, og var gjerne den som foretok forhandlingene og snakket med utenforstående. Var en av kongens undersåtter.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License