Systemet

Sida Magi beskriver magien slik magikerne opplever den. Dette er en beskrivelse av de viktigste delene av systemet.

Terningkast

Vanlig terningkast

Kast like mange ti-sida terninger som du har «dotter» i det du prøver på. Hver 8, 9 og 10 (står som 0 på mange terninger) telles som en suksess. For hver 10 får du kaste en terning til. (Det får du også hvis noen av de nye terningene blir 10, så i teorien kan du du få uendelig antall suksesser.) Fortell spilleder hvor mange suksesser du fikk. Hvis noe er ekstra vanskelig kan spillederen gi deg beskjed om å trekke et antall terninger. Dersom man får 5 fler suksesser enn man trengte kalles det en "Exceptional Success", og har av og til ekstra effekter. Man får til ting så perfekt det går an.

«Chance die»

Hvis noe er så vanskelig at du nesten ikke har noen sjanse kan du kaste en «chance die». Da får du bare kaste en terning, og lykkes bare på 10. Dersom man får 1 på en Chance Die er det en "Dramatic Failiure", det vil si at noe gikk dramatisk feil. Dersom man ruller 10 får man en ny terning som vanlig, men den for også bare suksess på 10.

Man kaster en Chance Die dersom man får såpass mange minuser på kastet at man sitter igjen med 0 eller mindre terninger å kaste. For eksempel, dersom man skal kaste Intelligence + Academics, og man bare har Int 1 og ingen dotter i Academics, har man 1 + 0 - 3 (untrained penalty) = -2 terninger å kaste. Siden man har et negativt antall terninger kaster man en Chance Die istedenfor.

Viljestyrke

Du kan velge å bruke en viljestyrke på å få +3 terninger på ett kast. Vanligvis får du tilbake all viljestyrken mellom spillingene, så du er på fullt igjen til neste spilling. Man kan også få tilbake viljestyrke i løpet av spilling, ved å gjøre noe som oppfyller karakterens Virtue eller Vice. Å oppfylle Vice gir 1 poeng, mens å oppfylle Virtue gir tilbake alle poengene. Man får også tilbake ett poeng per natt med god søvn.

Magi

Innøvde besvergelser («rotes»)

Antall dotter varierer etter hver besvergelse (se beskrivelse i boka). Vanligvis får du legge til for en passende grunnegenskap («attribute») + en evne ("Skill") + Arcanum nivå, slik at antallet dotter blir høyere enn for spontanmagi.

Rotes har også diverse andre bonuser. Det er mindre sjanse for Paradox dersom man bruker en Rote, og å bruke en Rote fjerner den ekstra mana-kostnaden for å bruke magi utenfor dine Primary Arcana. Magi utført via Rotes er også vanskeligere å spore, så de er å foretrekke for de som ikke vil legge igjen bevis. Det finnes også noen Rotes som gir ekstra bonuser, og som magikere ofte slåss for å få tak i.

Spontanmagi

All magi som kan kastes som innlærte besvergelser kan også kastes spontant, uten at du kan besvergelsen. Men NB! Du kan ikke prøve på besvergelser som har flere dotter enn det du har i tilsvarende arcana.

Antall dotter = Arcana + gnosis.

Vulgær magi & Tools

Når du skal kaste vulgær magi, si fra til spilleder først. Han kaster et antall terninger avhengig av din Gnosis (tabell i Mage boka), +1 per Vulgære magi du har gjort den siste timen, og om han får suksesser går noe galt. Når noe går galt kalles det et "paradoks".

Du kan bruke et magisk verktøy («tool») for å minske faren for at noe går galt (-1 på paradoks kastet). Det koster ikke erfaringspoeng eller noe annet for å ha et verktøy, alt som trengs er at du bestemmer deg for hva slags magisk symbol rollen bruker. Man kan ha 1 tool valgt ut ifra din Path (boka har lister over hvilke metaller og stoffer som symboliserer hvilken path), 1 tool valgt ut ifra din Orden (boka har lister over hva slags redskaper hver Orden bruker), og disse kan bruker til all slags magi. Det er også mulig å ha 1 tool per Arcanum, redskaper som kun kan brukes til denne typen magi, og som symboliserer den Arcanumen på en eller annen måte (timeglass for Time, for eksempel).

Klassiske eksepler på Tools er tryllestaver, magiske medaljonger, hellige sverd, offer-kniver, gral-begre og slikt, selv om det er mulig å modernisere dem. Man kan bruke en laserpeker som tryllestav, kalashnikov som sverd, en cola-boks som en gral, og så videre. Å skjule det okkulte på denne måten er en tradisjon blant magikerne.

Det er også mulig å bruke Mana for å minske sjansen for Paradoks

Atlantisk

Du får +2 terninger hvis du utfører besvergelsen på atlantisk. Da må du snakke (vanlig konversasjonstonefall) Atlantisk i en runde, som er ca. 3 sekunder, før du kaster besvergelsen. Du trenger ikke gjøre noe spesielt av håndbevegelser samtidig.

Det er også mulig å skrive Atlantiske Runer på det du skal besverge. Dette gir en +1 bonus til Duration, men gjør at magien ødelegges dersom runen blir visket ut. Mange foretrekker å skrive på seg selv med sprittusj når de skal booste seg over lengre tid, eller skjærer inn runer i objekter de skal besverge.

Å gå med aktive besvergelser på seg

Til en hver tid kan du ha like mange besvergelser på deg som din Stamina før du får problemer. For hver besvergelse over stamina du har på deg selv får du -1 på alle magi-kast. Du kan ha like mange selv-lagde besvergelser aktive som din Gnosis +3. Når du når denne grensen må du skru av en av dine besvergelser for å kunne kaste en ny en.

Det vil ofte være nyttig å gå med en eller annen form for rustningsbesvergelse, og en eller annen form for magisk syn. Det er ofte greit å nevne for spilleleder hva man bruker, siden de forskjellige rustninger og syn har forskjellige funksjoner, og det er ofte greit å kaste, siden antallet sukseer bestemmer hvor mye skjult magi-synet ser, og hvor mye som må til for å Dispelle rustningen.

Kampsystem og skade

I kamp går det an å si at du holder deg klar til å reagere på bestemte ting (typisk eksempel: Være klar til å kaste motmagi hvis en fiende kaster magi.)

Det er tre typer skade: Bashing (blåmerker og knuffing), Lethal (knivstikk og skyting) og Aggravated (bli badet i syre, satt fyr på). Bashing markeres med en skråstrek, Lethal med et kryss, og Agg med en stjerne eller asterisk (*) på arket. Bashing tar ca. 15 minutter å helbredes, Lethal bruker 2 dager per nivå, og Aggravated skade helbredes ett poeng per uke. Dette kan gå fortere dersom man får legehjelp eller helbredende magi.

Dersom den siste boksen din med helse er fylt med Bashing må du rulle Stamina hver runde for å holde deg bevisst. Dersom den er fyllt med Lethal faller du bevisstløs med en gang, og risikerer å blø ihjel. 1 skade oppgraderes til Aggravated per minutt du ligger der.

Når alle dine bokser med helse er fylt med Aggravated skade er du død.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License