Thyrsus

Også kjent som "ekstasiens vei", Thyrsus er der livsglade folk har en tendens til å ende opp. Atletiske, aktive, spirituelle, dyreglade eller utendørsfolk graviterer til dette valget, men det gjør også dyriske, usiviliserte, antisosiale og hedonistiske mennesker. De har ofte en god tilknytning til naturens rytmer og sykluser, eller er godt klar over sin egen kropp eller er intenst opptatt av hvordan andre levende ting gror og vokser. De er klar over hvor levende hele verden er, selv fjell og elver, for alt har en åndelig representasjon.

De blir ofte forbundet med ville dyr og urtidsfolk, med stein, og med det primale og dynamiske i verden. Deres element er vann, og mange påstår at Thyrsus er en vei gjennom edens hage, eller jungelen der de første menneskene tok sine første skritt, blant rovdyr og bytte..

Medlemmer av denne vei kalles for "Sjamaner", og har mye lettere for å mestre Life og Spirit magi enn noe annet, og til gjengjeld har de vanskeligst for å lære Mind magi.

Thyrsus.gif

Thyrsuser i settingen:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License