Time

Time er magien som kontrollerer tiden. Med den kan man se inn i fortid og forutsi fremtiden, man kan få ting til å gå raskere eller saktere, og man kan til og med skru tilbake tiden og oppleve de samme hendelsene flere ganger, og gjøre ting annerledes siden man vet hva som kommer til å skje. Time-magikere har evnen til å manipulere hvordan de opplever tiden, og kan forandre historien.

timearcana.gif

Eksempler på trylleformler du kan utføre dersom du kan Time, avhengig av ferdighetsnivået ditt:

Initiate

 • Se magi
 • Se om en hendelse som skal skje, eller har skjedd, kommer til å være bra eller dårlig for deg i nermeste framtid
 • Oppnå perfekt timing på det du gjør, som gir terningbonuser
 • Oppdage tisdsforstyrrelser
 • Se hvor gammel noen er, eller hvor lenge det siden et objekt ble laget

Apprentice

 • Stille et generelt spørsmål om framtiden til noe eller noen, og få et generelt svar
 • Finne ut hvilket av to valg er best ved å se konsekvensene deres i framtiden
 • Se hvordan du løser en situasjon i nermeste framtid, og dermed vite hvordan du kan løse den bedre når det faktisk skjer. Lar deg rulle terningene to ganger og velge det beste resultatet.
 • Se inn i fortiden til noe eller noen, se hva som har skjedd.
 • Forberede trylleformularer så de aktiveres på et senere tidspunkt
 • Beskytte deg selv mot folk som prøver å se hva du har gjort i fortiden, eller hva du kommer til å gjøre i framtiden
 • Gi deg selv en Armor Rating, ved å forandre hvor fort og sakte du går igjennom tiden. Plutselig er du ikke lenger der du burde vert.

Disciple

 • Akselerere deg selv, gjør det MYE vanskeligere å angripe deg, gjør deg raskere, forbedrer ditt initiativ
 • Stille mer spesifikke spørsmål om framtiden til noe eller noen, og få gode svar
 • Skru tilbake tiden 1 runde, så du kan gjøre noe annet enn det du gjorde
 • Gi noen andre en Armor Rating
 • Forandre hvor fort noen sine indre organer opplever tiden, så de får indre skader. Dette gir dem Bashing skade

Adept

 • Senke farten til noen, så de blir lettere å angripe, og man får Defence selv om de prøver å skyte deg
 • Vie nøyaktig hva som kommer til å skje neste runde, og deretter utføre din Action nøyaktig når du selv vil
 • Stille spørsmål om framtiden til noe eller noen, spørsmål om hvordan ting vil hende dersom forskjellige ting skjer. Hvordan kan du sørge for at noen ikke dør? Hva må til for at norge vinner VM? Få svar om hvordan ting kan bli, dersom visse hendelser skjer.
 • Dytte noen fram i tid, så de forsvinner og ikke dukker opp før flere runder senere
 • Gå inn i en beskyttet boble der tiden går mye saktere eller fortere for deg. Der andre opplever timer må du bare vente minutter, eller omvendt

Master

 • Dytte en gruppe objekter inn i framtiden, potensielt flere år eller årtier fram i tid
 • Stoppe tiden helt for noe eller noen
 • Midlertidig skrive om livshistorien din, så du gjorde andre valg. Lar deg bytte om på verdiene på karakterarket ditt, forandre fordelingen av skills, attributes og merits.
 • Forhekse et sted så tiden der går annerledes enn utenfor
 • Lage et "lagringspunk" som du senere kan skru tiden tilbake til
 • Sørge for at tiden repeterer seg selv, så den neste tingen du gjør skjer to ganger
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License