Whetroad Kjøpesenter

Et moderne kjøpesenter med alle slags butikker, fra bokhandel til mote-emporium, klart tilgjengelig for den ivrige kjøper. Bygd i tre etasjer, med butikkene spredd ut langs veggene mens midtarealet er åpent og luftig.

Ble plutselig en kveld offer for invasjon av "monstre" som skremte kundene totalt, hvilket første til krise-utrykning av lokale magikere som tok seg av problemet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License